Aktuality

Školní rok 2021/22
Zápis on-line

cara

Exkurze na úřad práce - 9.A, 9.B

Zveřejněno: úterý 12.10. 2021
obrázek

Ve dnech 11. a 12. 10. žáci obou devátých ročníků navštívili úřad práce. Byli seznámeni například s průběhem přijímacího řízení na střední školy v letošním školním roce. Dozvěděli se, co je třeba studovat, aby mohli vykonávat své vysněné povolání. Dopoledne bylo vedeno v příjemném duchu a sami žáci tuto společnou akci hodnotí jako velice přínosnou.

cara

Beseda v knihovně - 7.A, 8.A

Zveřejněno: úterý 12.10. 2021
obrázek

Ve dnech 11. a 18. 10. se třídy 7. A a 8. A zúčastnily besedy "Fantastická fantastika" v Knihovně města Olomouce. Během jedné hodiny se žáci seznámili se znaky fantasy, science fiction a hororu. Žáci si také na vlastní kůži vyzkoušeli napsat ve skupině vlastní příběhy ve vybraném literárním žánru. Všem se tento program líbil, vnímali ho jako zajímavé zpestření výuky českého jazyka a literatury a už nyní se těší na další návštěvu knihovny.

Fotogalerie ZDE

cara

Čtvrtek na farmě - 1.B

Zveřejněno: úterý 12.10. 2021
obrázek

Ve čtvrtek 7. října jsme se vydali na farmu na Lazcích. Celou cestu jsme se dohadovali, jaká zvířátka uvidíme. To, co nás čekalo, nám mile překvapilo. Nejdříve nás přivítala paní, která nás celým dopolednem provázela. Naše první cesta vedla kolem koňské ohrady, kde se proháněla klisnička Sonička. Ke králíčkům jsme došli za chvíli. V rybníku se před námi ukrývaly štiky a další ryby. Docela nedaleko jsme zaslechli bečení ovcí, které jsme nakonec mohli i krmit a pohladit si je. Někteří z nás se na začátku báli, ale strach byl brzy pryč. Slepicím jsme sypali zrní a prohlédli si žížalí farmu. By to hnůj, ve kterém byly zavrtány žížaly. Mnohým z nás to vůbec nevonělo, ještě, že jsme měli roušky. Farma, to není jen koukání na zvířata. O ty se musí také někdo starat. Vyzkoušeli jsme si hrabání slámy a přenášení zrní. Nejvíc jsme se těšili na prohlídku koní, jejich výstroje a na závěr na jízdu Šarlotě, která měla hříbátko Mášu. Mezitím jsme se stihli nasvačit, pomazlit se s králíky, posbírat napadané ořechy a pohrát si. I když nám nesvítilo sluníčko, tak nepršelo a my si čas na farmě opravdu užili.

Fotogalerie ZDE

cara

Pasování prvňáčků na školáky

Zveřejněno: úterý 12.10. 2021
obrázek

Ve středu 22.9. proběhlo ve slavnostním sále naší školy pasování prvňáčků na školáky. Některé děti přišly již ráno slavnostně oblečené a moc jim to slušelo. Na pasování nás všechny přivítala paní ředitelka Mgr. Petra Romanovská. Potom následovalo vystoupení dětí pod vedením paní vychovatelky Hany Spurné. Děvčata v krásných sukýnkách s barevnými deštníky a aktovkami nám nádherně zatančila. A pak už to přišlo. Slavnostní famfára zahájila samotné pasování. Každý žáček prvňáček si přišel pro slavnostní šerpu. Chlapci dostali modrou a děvčata růžovou. Dostali také malý dáreček a opět za zvuku famfár bylo pasování ukončeno.
Našim novým školákům přejeme, ať se jim ve škole líbí, neztratí elán a chuť do učení, najdou si nové kamarády a hlavně ať se jim daří a ze školy si odnesou co nejvíc znalostí, vědomostí a hezkých zážitků.

Fotogalerie z pasování 1.A ZDE

Fotogalerie z pasování 1.B ZDE

cara

Divadlo ve školce - 1.B

Zveřejněno: úterý 12.10. 2021
obrázek

Ve středu 22. září přijelo za námi divadlo, které se jmenovalo POHÁDKA Z POUTI. Někteří z nás se vrátili do školky, kam ještě před pár měsíci chodili. Moc jsme se těšili, jaké přestavení si pro nás herci připravili. Setkali jsme se se zvířátky. Společně s nimi jsme si zazpívali, zatancovali a zopakovali si i geometrické tvary. Také nějaké to moudro a ponaučení jsme si zapamatovali.
Divadlo se nám moc líbilo a už se těšíme na další.
Žáci 1.B s paní učitelkou

Fotogalerie ZDE

cara

Aktivní město

Zveřejněno: úterý 05.10. 2021
info

Vážení rodiče,
město Olomouc v souvislosti s projektem „Olomouc pro sport a volný čas“ nabízí dětem a žákům možnost získání voucherů na volnočasové aktivity.
V rámci tohoto projektu mohou rodiče dětí z Olomouce získat od olomoucké radnice příspěvek 200 korun ve formě voucheru, kterým lze uhradit jednorázový vstup, nákup permanentky nebo zapůjčení pomůcek či vybavení v jednom z následujících zařízení:
- Aquapark Olomouc
- Centrum Semafor
- Plavecký stadion Olomouc
- Zimní stadion Olomouc
- Zoologická zahrada Olomouc

Vše lze zařídit on-line a na pár kliků, stačí se zaregistrovat na adrese www.aktivnimesto.cz a požádat o příspěvek.
Bližší informace, jak to funguje, jsou ke stažení zde

cara

Adaptační kurz 6.A a krajinářský kurz 7.A

Zveřejněno: úterý 05.10. 2021
obrázek

Krajinář a adaptační kurz žáků 6.A a 7.A proběhl ve dnech od 22.9. do 24.9. 2021.
Ubytováni jsme byli v krásném Podhůří Jeseníků v Penzionu Pod Smrkem. Po příjezdu jsme se přesunuli do penzionu a žáci se seznámili s programem kurzu. Dále jim byli vysvětleny výtvarné úkoly v rámci kreativních her krajináře. Odpoledne již žáci kreslili v rámci surrealistického pocitu barevné fantazijní kresby mastným pastelem. Ve volných chvílích se věnovali házené a sportovním hrám.V odpoledních hodinách řešili psychologickou hru na poznání osobnosti. Večer byl věnován společnému setkání a zpěvu písní.
Druhý den po snídani žáci tvořili vlajku své třídy a malovali na plátno akrylovými barvami. Využili i příležitost vyjádřit se v jiném materiálu a postavili z písku hrad. Odpoledne pak navštívili ZOO a kreslili suchým pastelem fauvistický strom. Závěrem večera bylo setkání v klubovně, poslech hudby a volná konverzace.
Další den ráno byly předány diplomy za nejkrásnější výtvarná díla i sportovní výkony a rozdány sladké odměny. Poté již následoval úklid pokojů a návrat do Olomouce.

fotogalerie ZDE

cara

Stavíme budky pro netopýry - 5.A

Zveřejněno: středa 22.09. 2021
info

Ve čtvrtek 9.9.2021 jsme byli v rozariu a děti si to moc užily. Na pěti stanovištích viděly živé netopýry a mohly si je i pohladit, řešily různé úkoly: například práce se dřevem , skládání budky pro netopýry , zatloukaní hřebíků do dřeva , na posledním stanovišti si děti vyrobily vlastní budku, kterou si ve škole vlastnoručně natřely.

fotogalerie ZDE

cara

Webinář pro rodiče o reprodukčním zdraví mladistvých

Zveřejněno: pondělí 13.09. 2021
info

Vážení rodiče,
zveme vás a vaše dospívájící děti na webinář na téma
Reprodukční zdraví mladistvých!
Vysílání proběhne ve dnech: 23.9., 14.10., 4.11. a 25.11., začátek vždy v 19.00 hodin.
Webinář bude vysílán ve Facebookové události Loono.
Pokud jste rodič dítěte mezi 9. – 15. rokem, nenechte si webinář ujít! Webinář je zdarma a není třeba se na něj registrovat.
Bližší informace ke stažení zde

cara

Orientační seznam sešitů a pomůcek pro šk. rok 2021/22 - II. stupeň

Zveřejněno: pondělí 30.08. 2021
info

Seznam pomůcek pro jednotlivé ročníky II. stupně obdrží žáci při nástupu do školy, nebo si jej můžete stáhnout níže.

6. ročník 7. ročník 8. ročník třída 9.A třída 9.B

cara

Vyhlášení 2. výzvy Fondu pomoci olomouckým dětem v roce 2021

Zveřejněno: pondělí 30.08. 2021
info

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás informovat, že statutární město Olomouc vyhlašuje 2. výzvu roku 2021 k podání žádostí o podporu z Fondu pomoci olomouckým dětem. Podpora z Fondu pomoci je určena žákům plnících povinnou školní docházku k úhradě např. volnočasových kroužků, školních společensko-kulturních a sportovních akcí, pobytů na škole v přírodě, lyžařských kurzů.
Podrobné informace naleznete zde:
Statut Fondu pomoci olomouckým dětem
Fond pomoci olomouckým dětem - 2.výzva, 2021
Fond pomoci olomouckým dětem - 2.výzva, 2021 - žádost
Fond pomoci olomouckým dětem - 2.výzva, 2021 - dopis rodičům

Žádosti o podporu přijímá Odbor školství od 30. 8.2021 do 24. 9. 2021 (včetně) podáním osobně na podatelnu Magistrátu města Olomouce Hynaisova 10, 779 11 Olomouc nebo zasláním prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu podatelny.

cara

Informace k organizaci začátku školního roku

Zveřejněno: pátek 27.08. 2021
info

Nový školní rok bude probíhat za dodržení základních hygienických pravidel. Preventivní screeningové testování:
Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3krát po sobě v termínech 1. (2.), 6. a 9. září 2021.
Preventivnímu testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19.
Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa. Žáci 1. – 3. ročníků mohou mít při testování asistenci zákonných zástupců, starší žáci po domluvě s třídním učitelem.
Pokud přijde žák do školy, znamená to, že zákonný zástupce dává tímto souhlas s jeho testováním. V případě, že zákonný zástupce žáka nesouhlasí s testováním, musí žák předložit třídnímu učiteli písemně vyjádřený nesouhlas podepsaný zákonným zástupcem.
Další testování bude pokračovat pouze na lokální úrovni v návaznosti na aktuální vývoj místní epidemiologické situace dle pokynů Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice.
Žák vracející se ze zahraničí s vysokým rizikem nákazy by měl do školy přijít až po PCR testu provedeném nejdříve 5. den po návratu.

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest:
Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty – žáci do 15 let ochrannou maskou, starší osoby respirátorem FPP2.
Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty: osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest. Pokud žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy. Tito žáci dále nesmí cvičit ani zpívat ve vnitřních prostorách.

Dezinfekce rukou
Desinfekci jsou všechny osoby ve škole povinny používat při vstupu do budovy školy, třídy, školní jídelny a po použití toalety.

cara

Zahájení školního roku

Zveřejněno: čtvrtek 26.08. 2021

info

Vzhledem k epidemiologické situaci je povolen vstup do školy a do třídy pouze zákonným zástupcům žáků I.A a I.B. Do školy jim bude umožněn vstup v respirátoru a po předchozí desinfekci rukou u vchodu do školy.

cara

Organizace 1. školního týdne

Zveřejněno: čtvrtek 26.08. 2021
info

Školní rok začíná ve středu 1.září 2021.
Přihlášení dítěte do školní družiny je možné osobně rodiči ve středu 1.září 2021 od 6:15 do 10:00 hod.
Žáci 2. – 9. ročníku půjdou do svých tříd (s rouškou) a bez přezutí. Ve třídách se budou nejprve testovat antigenními testy GENRUI. Po testování mohou žáci ochranu úst ve třídě odložit a mít ji jen ve společných prostorách školy. Žáci 1. ročníků se budou testovat až ve čtvrtek 2. 9.2021.
Vyučování končí první školní den v 8:45 hodin. Obědy budou vydávány od 10 hodin. Rozpis výuky v 1. školním týdnu je uveden níže.

Výuka I. stupeň II. stupeň
středa 01.09.2021 8:00 - 8:45 8:00 - 8:45
čtvrtek 02.09.2021 8:00 - 11:40 8:00 - 12:35
pátek 03.09.2021 8:00 - 11:40 8:00 - 12:35
Další týdny probíhá výuka již podle rozvrhu jednotlivých tříd.

cara

archiv >>up