Vítejte na stránkách FZŠ Komenium a MŠ Olomouc

Jsme úplnou základní školou, jejíž součástí je jednotřídní mateřská škola. Novorenesanční budova školy se nachází v centru města a patří mezi památkové objekty. Její historie sahá až do roku 1875. Škola nabízí dětem možnost stát se žáky tříd, ve kterých se od 1. do 7. ročníku vyučuje výtvarná výchova 3 hodiny týdně, v 8. a 9. ročníku potom 2 hodiny týdně. Tato rozšířená výuka výtvarné výchovy má na škole již tradici (byla zavedena v roce 1992). Žáci se tak mají možnost seznámit s mnoha aktivními výtvarnými činnostmi: kresbou, malbou, koláží, grafikou, výtvarným přetvářením běžných předmětů, prostorovým vytvářením, modelováním, keramikou, prací v plenéru a dalšími. Žáci jsou v neustálém spojení s výtvarným děním ve městě prostřednictvím výstav a soutěží, kdy i oni sami jsou v mnoha případech sami jejich tvůrci.